Om oss


Vi vänder oss till alla som har vitvaror och behöver hjälp med reparation, reservdelar eller installation – villaägare, fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, kommuner och återförsäljare. 
Våra kunniga tekniker och vår professionella kundservice, tillsammans med vår snabba service och att vi alltid håller lovade tider, gör oss till ditt självklara val.
Vi jobbar från Åsa i norr till Halmstad i söder och Hylte och Marks kommuner i öst.
 

Historia

  • 1988: Jörgen och Michael började på dåvarande Elektroservice som vara Electrolux eget servicebolag
  • 1998: Vi fick möjligheten att ta över och driva servicen i franchiseform. Vi var då 3 tekniker och 1 butiksansvarig.
  • 2003: Kedjans namn ändrades till Electrolux Service och vi blev contractors för Electrolux. Samtidigt fick vi egen kundtjänst.
  • 2006: Vi började installera och serva luft/luft värmepumpar. Totalt jobbade 4 tekniker och 2 på kundtjänst.
  • 2008: Michael tröttnade på att klippa gräs och vi blev därmed återförsäljare av Robomow.
  • 2012: Nu hade vi utökat till 6 tekniker och 2 personer på kundtjänst och blev därmed trångbodda. Vi flyttade till ny adress på Kardanvägen.
  • 2014: Idag är vi 7 tekniker och 3 personer som jobbar på kundtjänst
  • 2017: Vi fortsätter att växa och är nu 8 tekniker och 4 st inne på kontoret
  • 2018: Vi firar 20 år
  • 2024 Nu är vi 10 tekniker och 3 på kundtjänst

KVALITETSPOLICY
Vår kvalitetsambition är att vara den ledande aktören och det givna varumärket inom installation,service och support av hemprodukter.
Med slutkunden i fokus, stark geografisk täckning och digitala tjänster möter vi kundens behov av enkelhet, tillgänglighet och kvalitet gällande service av hemprodukter.
Detta gör vi genom att:
- Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
- Vi skall ha hög tillgänglighet och effektiva utföranden.
- Vi skall vara branschledande på digitala tjänster.
-Vi skall vara branschledande avseende helhetslösningar för service inkluderat rådgivning vid köp, installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter.
- Utveckla och förvalta nära samarbete med ledande tillverkare inom respektive kategori av hemprodukter för att erbjuda branschledande service inom alla produktkategorier.
- Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.
- Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

MILJÖPOLICY
Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta gör vi genom att:
- Vi skall välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
- Vi skall ta hand om och underhålla kunds produkt för att säkerställa lång livslängd och funktion.
- Vi ska sträva efter att öka livslängd på kunds produkt genom att tillhandahålla god tillgänglighet på service.
- Vi skall välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt så långt det är möjligt, till exempel effektivisera våra transporter till och från etableringsplats och planera inköp.
- Vi skall källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
- Vi skall minska användningen av kemikalier med negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt.
- Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.
- Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår versamhet.